Prekogranična regija - gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju